Melleklet_Hozzajarulo_nyilatkozat

HOZZÁRULÓ NYILATKOZAT

JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAINAK KEZELÉSÉHEZ

 

 

AZ ÉRINTETT NEVE:

 

 

 

 

BEOSZTÁSA:

 

 

 

CÍME:

 

 

 

TELEFONSZÁMA:

 

 

 

E-MAIL CÍME:

 

 

 

ONLINE AZONOSÍTÓ (ha van):

 

 

 

INFORMÁCIÓK:

 

ADATKEZELŐ:

NANTE kft.

faragó zoltán, faragó zoltánné

AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA:

www.nante.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás céljából a Magyar Postának, illetve csomagszállítás céljából a megbízott futárszolgálatnak.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

 

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele a szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles, azonban az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást. További információk a Társaság honlapján (www.nante.hu) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

****

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.

 

Kelt: ________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ____________________________