Melleklet_Adatkezelesi_kikotes_termeszetes_szemellyel_kotott_szerzodeshez

ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS

TERMÉSZETES SZEMÉLLYEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSHEZ

 

  1. Tájékoztatja az adatkezelő:

 

  • Név: Nante Kft.
  • Székhely: 2840 Oroszlány, Mindszenti u. 8.
  • Adószám: 11475581-2-11
  • Cégjegyzékszám: 11-09-006197

a szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a szerződésben megadott személyes adatait a szerződés teljesítése jogcímén kezeli.

 

  1. A személyes adatok címzettjei:

 

     - a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói

     - a könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói

     - az adatfeldolgozói és az adatfeldolgozó munkavállalói.

 

  1. A személyes adatok tárolásának időtartama:

 

       - a szerződés megszűnését követő 5 év. 

 

  1. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek:

 

- adózás, könyvelés céljából: a társaság által megbízott könyvelő irodának

- postázás, szállítás céljából: Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak.

 

  1. A Társaság honlapján (www.nante.hu) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashat további információkat az érintett természetes személy jogairól és az adatfeldolgozók személyéről.

****

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem.

 

Kelt: Oroszlány, 20 ____ év _____________ hó _____ nap

 

 

 

                                                                                  ____________________________

                                                                                               Az érintett aláírása