Melleklet_Adatkero_lap_szemelyes_adatok_hozzajarulason_alapulo_kezelesehez

 

ADATKÉRŐ LAP

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

 

AZ ÉRINTETT NEVE:

 

AZ ÉRINTETT SZÜLETÉSI NEVE:

 

AZ ÉRINTETT SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE:

 

ANYJA NEVE:

 

LAKCÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNYOK TÍPUSA ÉS SZÁMA:

 

ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM:

 

TAJ SZÁM:

 

TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK: 

 

INFORMÁCIÓK:

ADATKEZELŐ NEVE:

NANTE KFT.

KÉPVISELŐJE:

FARAGÓ ZOLTÁN, FARAGÓ ZOLTÁNNÉ

HONLAPJA:

www.nante.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

(Rendelet 4. cikk 11.)

 

Az érintett hozzájárulása.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

(akik megtekinthetik - Rendelet 4. cikk 9.)

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

 

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: http://naih.hu, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Telefonszám: +36 (1) 391-1400) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye:______________________________

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

További információk a Társaság honlapján (www.nante.hu) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.                                                 

 

 

****

 

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.

 

 

Kelt: _____________________, 20 ____ év _____________ hó _____ nap

 

 

 

 

                                                                                  ____________________________

                                                                                                        aláírás